Monday, November 29, 2021

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ!

Must read

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಹೆಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಖಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ . ಅಶ್ವಗಂಧ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ .

ಅಶ್ವಗಂಧವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎನ್ನುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ , 2020 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಬೇರು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವಗಂಧವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಗಂಧವು ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬದಾಲಾವಣೆಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Latest article