ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ‘ಗೋಪಾಲ್ ಬಾಗ್ಲೆ’ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ

ಕೊಲಂಬೊ: ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ‘ಗೋಪಾಲ್ ಬಾಗ್ಲೆ’ ಅವರು ತಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು (credentials) ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋತಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದರು. Colombo: Gopal Bagley, newly appointed Indian High Commissioner to Sri... Read more »