ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.95 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು, 7.24 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 19,548,144ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, 724,149 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 6,274,797 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 12,549,198 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾಪಕ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 5,095,524 ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2,314,463 ಸಕ್ರಿಯ... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.92 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು, 7.17 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 19,260,188ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, 717,704 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 6,182,060 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 12,360,424 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾಪಕ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 5,032,179 ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2,292,707 ಸಕ್ರಿಯ... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.89 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು, 7.11 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 18,978,915ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, 711,250 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 6,098,557 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 12,169,108 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾಪಕ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 4,973,568 ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2,271,830 ಸಕ್ರಿಯ... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.87 ಕೋಟಿ ಮಂದಿದೆ ಸೋಂಕು, 7.05 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 18,732,121ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, 705,029 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 6,082,584 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 11,944,508 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾಪಕ(worldometer)‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 4,918,789 ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 160,326 ಮಂದಿ... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.82 ಕೋಟಿ ಮಂದಿದೆ ಸೋಂಕು, 6.92 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,74,54,129ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, 675,764 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,09,26,716 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾಪಕ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ https://www.worldometers.info/coronavirus/ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 4,813,647 ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 158,365 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.74 ಕೋಟಿ ಮಂದಿದೆ ಸೋಂಕು, 6.76 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,74,54,129ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, 675,764 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,09,26,716 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾಪಕ(worldometer)‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ 46,34,582 ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1,55,284 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 22,83,877... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1.64 ಕೋಟಿ ಮಂದಿದೆ ಸೋಂಕು, 6.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,64,05,194 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 6,51,674 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯತನಕ 1,00,37,636 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಲ್ಡ್​​​ ವರ್ಡೊಮೀಟರ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://www.worldometers.info/coronavirus/‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ... Read more »

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಆರ್ಭಟ: 1.5 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ, 6.3 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಜಾನ್ಸ್‌ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 1,54,35,114 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್​ 19‌ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 6,31,811 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯತನಕ 95,30,000 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 54,75,450 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ.... Read more »

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ನೌಕಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ

ನವದೆಹಲಿ: ಲಡಾಖ್ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವಾಗಲೇ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬರ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನೌಕಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯುಎಸ್ಎಸ್ ನಿಮಿಟ್ಜ್​​​​ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನ... Read more »

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 68,428 ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ, 974 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬಹಳ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 68,428 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ 974 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ... Read more »

ಅಮೆಕಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಆರ್ಭಟ: ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 66,528 ಕೇಸ್​​ ಪತ್ತೆ, 774 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್​ 19 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬಹಳ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 66,528 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. https://coronavirus.jhu.edu/ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ 774 ಮಂದಿಯನ್ನು... Read more »

ಕೋವಿಡ್​ 19 ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 1.19 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ, 5.46 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿ

ಅಮೆರಿಕಾ: ಕೋವಿಡ್​ 19 ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ತನಕ 1.19ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೊರೊನಾದಿಂದ 69 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರೆ, 45 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಈ ವೈರಸ್​ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ... Read more »

ಕೋವಿಡ್​ 19: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 61,79,006 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖ, 47,36,434 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಅಮೆರಿಕಾ‌: ಜಾಗತಿಕಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್​​ ಹಾಪ್‌ಕಿನ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೋವಿಡ್​ 19 ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಒಟ್ಟು 11,449,707 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 61,79,006 ಜನರು ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 47,36,434... Read more »

ಕೋವಿಡ್​ 19: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ1.89 ಹೊಸ ಕೇಸ್​ ದೃಢ, 8,813 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಜಿನಿವಾ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1.89 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್‍ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿತನಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ) ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1.83 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೋಂಕು... Read more »

‘ಮಿಡತೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖ’ -ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸದ ರಿಯಾಜ್ ಫತ್ಯಾನಾ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಕೋವಿಡ್​-19 ವೈರಸ್​ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಡತೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವೆರೆಡನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸದರಾದ ರಿಯಾಜ್ ರಿಯಾಜ್ ಫತ್ಯಾನಾ ಅವರು ಕೊರೊನಾಗೆ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ... Read more »

ಕೋವಿಡ್​-19 ಆರ್ಭಟ: ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ 4.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು, 84 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕೊರೊನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿತನಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುವಾರ 4 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್‌ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್(ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ) ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್​ 18ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 4 53,216 ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು... Read more »